Materialistisk historiesyn

”Jag går i gymnasiet och vi ska nu välja att skriva en historia avgränsad till ett enda perspektiv, struktur eller aktör. Kommer dock inte på något, kan du ge mig exempel och förklara lite mer? Och vad är en materialistisk historiesyn?”

Jag tycker du ska börja baklänges och välja någon historisk händelse eller person och sedan börja fundera på om det är ett struktur- eller aktörsperspektiv. På så vis kan du välja ett ämne du är intresserad av och du blir inte lika låst.

Med en materialistisk historiesyn menas att ”…man ser ekonomiska och sociala förhållanden som avgörande för historiens utveckling.” Exempelvis anses med en sådan historiesyn att ”…det var ekonomiska och sociala faktorer som var avgörande för andra världskrigets utbrott.”. Fattigdom gjorde det lätt för Hitler att få folket med sig när han pekade ut exempelvis judar som orsaken till misären.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Historiesyn

Perspektiv

”Jag ska skriva om en av världens konflikter idag och jag behöver lära mig skillnaden på aktör-/strukturperspektiv. Sen förstår jag inte vad som är skillnaden mellan en idealistisk historiesyn och ett aktörsperspektiv, båda ser ju på aktörers handlingar som drivande i historien. Kortfattat, vad skiljer perspektiven från synerna och vad skiljer perspektiv från syner?”

”Aktörsperspektivet kan man säga är ett synsätt där politiker, domstolar, enskilda individer o.s.v. har en möjlighet att påverka omvärlden. Ett sådant synsätt kan representera ett modernt demokratiskt samhälle där dialog och växelspel dem emellan skapar nya normer, idéer och värderingar. Det andra perspektivet i denna teori är att stora samhällsmönster ändrar omvärlden. Ekonomiska system, nya tekniker, klassammansättningar är typer av strukturer där förändringar sker på grund av förändringar där aktörer inte har någon möjlighet att påverka händelseförloppet.”


Källa: http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25897/1/gupea_2077_25897_1.pdf

Jag förstår inte heller vad skillnaden mellan aktörsperspektiv och idealistisk historiesyn är, de verkar väldigt likaFinns det någon läsare som vet?