Samhällsmekanism

”Vad är en samhällsmekanism?”

Jag hittar ingen förklaring och kan heller inte förklara så bra. Jag visar några meningar där ordet förekommer och kanske kan det få dig att förstå.

”Jag ser det som att dessa irrationella rädslor kan vara manipulativa lockbeten som uppstår spontant som en del i en självreplikerande samhällsmekanism för att disciplinera och kuva invånarna; man manas att övervinna rädslan genom att skapa, förbättra och omstöpa sig själv enligt rådande mallar och normer.”

Källa: https://kärlekochrespekt.org/index.php?topic=1325.205;wap2

”Medveten och intelligent manipulation av massornas organiserade vanor är en viktig ingrediens i ett demokratiskt samhälle. De som manipulerar denna dolda samhällsmekanism utgör ett skuggkabinett som i realiteten styr vårt land.”

Källa: http://www.janssonsfrestelse.com/charlie/dagboken/soc_komp/sociala.htm

”Eftersom, för min egen del, vissa grundläggande samhällsmekanismer förefaller självklara och därför leder mig i viss riktning, är det med förvåning som jag kan konstatera hur andra människor kan bortse från fakta och falla in i en kollektivistisk samhällssyn, kemiskt fri från hänsyn till verkligheten.”

Källa: https://www.flashback.org/t289432

”Aningslösheten vad gäller innebörden i själva uttalandet är inte bara mer pinsamt än själva uttalandet, det synliggöra också de patriarkala strukturer som i Italien är en del av en obestridlig samhällsmekanism.”

Källa: http://www.helenasandklef.se/2009/06/en-italiensk-kvinnosyn.html

Någon läsare som kan förklara vad en samhällsmekanism är?