Buddhismen

”Behöver hjälp med några frågor om du har tid

2.Vad kallas och och lyder den buddhistiska trosbekännelsen? (4p)

3. Den viktigaste vägen för en buddhist är 8-faldig. Nämn 4 st. (4p)

4.Inom buddhismen tror man på reinkarnation (precis som inom hinduismen). Förklara den buddistiska återfödelse tanken samt på vilket sätt den skiljer sig skiljer sig från den hinduiska. (5p)

5.Vilka är de fem moraliska regler som alla buddhister bör följa? (5p)

6.Berätta vad du känner till om det buddhistiska klosterlivet (dagliga sysslor, extra regler, vad man får äga mm). (8p)

7.a) Vad är utmärkande för Lamaismen? (4p)
b) Vad är utmärkande för Zen-buddhismen?”

Här finns lättläst information.  Faktan på Wikipedia-sidorna kan det vara bra att googla en extra gång och se om det stämmer.

”Lamaismen säger sig vara den fullständiga formen av buddhism”

Källa:  http://www.ne.se/lamaism

http://sv.wikipedia.org/wiki/Buddhism

http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_%C3%A5ttafaldiga_v%C3%A4gen

http://www.vbv.se/buddhism_index.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Zen