Katolska kyrkan

”Jag ska skriva om katolska kyrkan, var kan jag hitta rätt fakta?”

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/2/1/

romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve). Den anser sig vara identisk med den kyrka som Jesus grundade genom Petrus (Matteusevangeliet 16:13–19); dess enhet är garanterad genom påven som Petrus efterträdare. Historiskt sett är den en vidareutveckling av den västromerska rikskyrkan med Rom som centrum. Vid medeltidens slut omfattade den hela Västeuropa (se kristendom, Historia). Påven kom att stå i ett spänningsfyllt förhållande till kunga- och kejsarmakten, som tog sig uttryck ibland i ömsesidig välvilja (t.ex. upprättandet av Kyrkostaten år 756), ibland i skarpa konflikter (jämför investiturstriden).

Källa: http://www.ne.se/romersk-katolska-kyrkan