Likheter mellan religioner

”Jag har en fråga gällande etik och religion. Varför tror du att det finns likheter när det gäller levnadsregler inom buddhism och kristendom? Vad kan det bero på att det finns på många likheter mellan den åttafaldiga vägen, en lekmans fem föresatser och de tio budorden. ”

Alla religioner handlar väl i grund och botten om att vara snäll mot andra och en bra människa och det är ju just det de här reglerna eller riktlinjerna handlar om.

Jämlikhet inom buddhismen

”Jag undrar hur kvinnosynen är inom buddhismen, är det jämlikt mellan man och kvinna osv?”

”Kvinnor kan inte bli en buddha (i Indien), men notera att kvinnor dock kan nå fullständig upplysning. För att en kvinna skulle kunna bli buddha, så skulle hon först behöva byta kön.”

Källa:  http://www.pers.katedral.se/~persfaf/Documents/Religion/%5Blesson%5D%20Buddhismen.pdf

 

http://www.dhamma.se/buddha/106.htm

http://www.religion.gotland.se/buddhism.htm#Kvinnans%20stallning