Materialistisk historiesyn

”Jag går i gymnasiet och vi ska nu välja att skriva en historia avgränsad till ett enda perspektiv, struktur eller aktör. Kommer dock inte på något, kan du ge mig exempel och förklara lite mer? Och vad är en materialistisk historiesyn?”

Jag tycker du ska börja baklänges och välja någon historisk händelse eller person och sedan börja fundera på om det är ett struktur- eller aktörsperspektiv. På så vis kan du välja ett ämne du är intresserad av och du blir inte lika låst.

Med en materialistisk historiesyn menas att ”…man ser ekonomiska och sociala förhållanden som avgörande för historiens utveckling.” Exempelvis anses med en sådan historiesyn att ”…det var ekonomiska och sociala faktorer som var avgörande för andra världskrigets utbrott.”. Fattigdom gjorde det lätt för Hitler att få folket med sig när han pekade ut exempelvis judar som orsaken till misären.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Historiesyn

Bomber

”Vet du om det finns nån bombning som liknar blitzen i London eller någon bombning av en stad som inte hände under andra världskriget?”

Det finns ju, tyvärr, mängder av bombningar av städer i mellanöstern. De flesta nutida bomberna är ju dock målinriktade och det kanske inte är sådana du söker.

Någon läsare som är bra på historia och känner till någon bombning?

Kalla Kriget

”Jag ska ha ett sista historiaprov innan slutbetygen för nian ska sättas. Det handlar om kalla kriget och jag måste få riktigt bra resultat för att försäkra mitt MVG, jag undrar vad det viktigaste att veta är? Jag har fått arbetsuppgifter med information men har tyvärr inte varit närvarande under lektionerna (kan bara skylla mig själv) så jag förstår INGET. Det jag har uppfattat är att det började efter andra världskrigets slut, att det höll på i ungefär 50 år, USA vs Sovjet, berlinmuren, kubakrisen gjorde att det var nära ett 3e världskrig. Snälla hjälp mig! Det viktigaste?”

Här har jag skrivit om Kalla Kriget. http://funderingforklaring.spotlife.se/2010/11/11/kalla-kriget_941341/

Här finns ganska lättläst fakta. Dubbelkolla så att allt stämmer! http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalla_kriget

Någon läsare som är insatt i Kalla Kriget?