Likheter mellan religioner

”Jag har en fråga gällande etik och religion. Varför tror du att det finns likheter när det gäller levnadsregler inom buddhism och kristendom? Vad kan det bero på att det finns på många likheter mellan den åttafaldiga vägen, en lekmans fem föresatser och de tio budorden. ”

Alla religioner handlar väl i grund och botten om att vara snäll mot andra och en bra människa och det är ju just det de här reglerna eller riktlinjerna handlar om.

Samhälle och religion

”Min läxa är så att jag ska förklara hur samhälle och religion kan påverka varandra och välja ut länder som har religionlagstiftningsnormer?”

I Sverige har vi ju ingen religion som styr, även om vi firar kristna högtider, så här påverkar de kanske inte varandra så mycket.

I Saudiarabien däremot styr religionen mer, även om många muslimer inte tycker att de gör det, och de har väldigt strikta regler som, enligt vissa, följer religionen. I exempelvis Tyskland styrs landet till viss del av den kristna religionen; på söndagar är affärer stänga eftersom det då är vilodag.

Sunni- och shiamuslimer

”Jag går i åttan och fått uppgiften att göra en redovisning om islam. Först ska jag berätta allmänt om islam men jag ska också fördjupa mig i shia- och sunnimuslimer. Jag tycker det är svårt att hitta informationen och skulle gärna vilja ha hjälp med vad skillnaden är.”

Om du tycker det är svårt att hitta information kan du googla på något du tror kan vara intressant, exempelvis ”giftermål shia” och ”giftermål sunni” och se vad du hittar.

Här hittar du enkel information som du kan googla på om du vill fördjupa dig i det.

http://www.expressen.se/kronikorer/mats-larsson/1-400-ar-av-splittring/

Vill du hellre lyssna kan du se den här filmen. Titta också på föreslagna filmer till höger.

Judendom

”Jag skulle behöva lite hjälp angående Judendomen och dessa frågor. Vilken betydelse har Abraham och vilken betydelse har Moses? – ur Kristet och judiskt perspektiv.

Har googlat som förra gången jag skickade till dig men skulle behöva lite mer kortfattat men informativt och då tänkte jag på din sida!”

”Judarna ser honom följaktligen som sin ”fader Abraham”. Bland de kristna – dvs de judar som övertygades om att Jesus var den ättling till Abraham som skulle ge hela världen välsignelse – blev Abraham en ”andlig anfader” genom att han visat sådan tro på Gud. Enligt islam är han inte bara arabernas anfader utan också en profet som anses ha byggt helgedomen i Mekka.”

Källa: http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/viktabra.htm

Judendomen. ”Mose ses som den störste profeten.”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mose

Kristendomen. ”Så småningom övergav Mose sin höga ställning som faraos dotterson och valde att ansluta sig till sitt eget folk, som var svårt förtryckt. Efter att ha slagit ihjäl en egyptisk slavfogde, som misshandlat en israelitisk slav, tvingades han fly landet och arbetade sedan som fårvaktare hos herdeprästen Reguel (Jetro) i Sinais öken under fyrtio år innan han som 80-åring återvände till Egypten och ledde sitt folk därifrån.”

Källa: http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/mosegyp.htm

Hur skiljer sig vardagslivet för en buddhist och en hindu?

”Hur skiljer sig vardagslivet för en buddhist och en hindu? Finns det några andra stora skillnader?”

Buddhismen har Buddha, ingen gud, medan hinduismen har flera hundra gudar.

”Mycket av meditationsteknikerna och den filosofiska grunden är desamma. Den stora skillnaden är att det enligt buddhismen inte finns någon skapande, allsmäktig Gud. Enligt buddhismen skapar vi själva världen genom våra handlingar (karma), det som sker är inte resultatet av Guds vilja, utan av hur vi själva agerar.

Buddhismen förnekar också existensen av en oberoende, oföränderlig själ, utan menar att allting uppstår ur orsaker och villkor.” Källa: http://buddhist.se/smf/index.php?topic=1513.0

Katolska kyrkan

”Jag ska skriva om katolska kyrkan, var kan jag hitta rätt fakta?”

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/2/1/

romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve). Den anser sig vara identisk med den kyrka som Jesus grundade genom Petrus (Matteusevangeliet 16:13–19); dess enhet är garanterad genom påven som Petrus efterträdare. Historiskt sett är den en vidareutveckling av den västromerska rikskyrkan med Rom som centrum. Vid medeltidens slut omfattade den hela Västeuropa (se kristendom, Historia). Påven kom att stå i ett spänningsfyllt förhållande till kunga- och kejsarmakten, som tog sig uttryck ibland i ömsesidig välvilja (t.ex. upprättandet av Kyrkostaten år 756), ibland i skarpa konflikter (jämför investiturstriden).

Källa: http://www.ne.se/romersk-katolska-kyrkan

 

 

Buddhismen

”Behöver hjälp med några frågor om du har tid

2.Vad kallas och och lyder den buddhistiska trosbekännelsen? (4p)

3. Den viktigaste vägen för en buddhist är 8-faldig. Nämn 4 st. (4p)

4.Inom buddhismen tror man på reinkarnation (precis som inom hinduismen). Förklara den buddistiska återfödelse tanken samt på vilket sätt den skiljer sig skiljer sig från den hinduiska. (5p)

5.Vilka är de fem moraliska regler som alla buddhister bör följa? (5p)

6.Berätta vad du känner till om det buddhistiska klosterlivet (dagliga sysslor, extra regler, vad man får äga mm). (8p)

7.a) Vad är utmärkande för Lamaismen? (4p)
b) Vad är utmärkande för Zen-buddhismen?”

Här finns lättläst information.  Faktan på Wikipedia-sidorna kan det vara bra att googla en extra gång och se om det stämmer.

”Lamaismen säger sig vara den fullständiga formen av buddhism”

Källa:  http://www.ne.se/lamaism

http://sv.wikipedia.org/wiki/Buddhism

http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_%C3%A5ttafaldiga_v%C3%A4gen

http://www.vbv.se/buddhism_index.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Zen

Återfödelse

”Vad skiljer buddhismens återfödelse i jämförelse med hinduismens?”

”En viktig likhet mellan hinduismen och buddhismen är tron på återfödelse. Fast det finns skillnader. Både hinduismen och buddhismen anser att en människa under sitt liv samlar på sig så kallad karma, god karma genom goda handlingar och dålig karma genom dåliga handlingar. För att slippa återfödas i en dålig skepnad där livet blir olyckligt gäller det att leva som en god människa för att inte samla på sig dålig karma. Men en viktig skillnad mellan karman i buddhismen och hinduismen är att i hinduismen är det själen som återföds i en sämre eller bättre skepnad beroende på hur bra karma den har medan buddhismens karma fungerar på ett helt annat sätt. Buddhismen följer karmas lag och det innebär att goda handlingar under ett liv ger en god skepnad när en människa återföds och dåliga handlingar ger det motsatta. När en människa dör delas de psykiska delarna i människan upp i de beståndsdelar som de en gång skapades av. Beroende på människans karma återförenas sedan delarna i nya kombinationer som bildar en helt ny människa. Det är mer som att karman återföds och inte själen. Karman i hinduismen ger en annan väldigt viktig följd, nämligen kastsystemet som finns i bl.a. Indien. Hinduer är indelade i så kallade kaster. Man föds till en viss kast och det går absolut inte att byta kast. Anledningen är att man enligt hinduisk tro föds till en kast beroende på karman man samlat på sig i föregående liv. Den som levt dåligt och kanske varit t.ex. tjuv riskerar att födas om i en låg kast medan den som levt gott istället kan få födas in i en högre kast. Det beror alltså på en själv vilken kast man får leva sitt liv i. Därför anser många att det inte är något fel med kastsystemet trots den otroligt dåliga behandlingen lägre kaster ofta utsätts för. ”

Källa: http://www.mimersbrunn.se/Hinduism_Buddhism_13436.htm