Sommarlov!

Nu verkar de flesta ha fått sommarlov och jag kan inte annat än att önska er en fantastisk sommar! Börjar du på universitetet till hösten kan du kanske köpa/låna kurslitteratur redan nu och börja läsa för att ligga lite före när kursen börjar.

Kommendanter

”Ska ha prov om Hitler, hittar dock inte svaret på vem som var chef för Sachsenhausen samt Mauthausen?”

Cheferna kallades kommendanter.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommendant

”Kommendant i Mauthausen var Franz Ziereis”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mauthausen

I Sachsenhausen verkar de ha haft olika.

”Lagerkommandanten

  • Juli 1936 bis Juli 1937: Karl Otto Koch, SS-Standartenführer
  • August 1937 bis Juli (?) 1938: Hans Helwig, (”Gänsegeneral”). SS-Standartenführer/SS-Oberführer
  • Mai (?) 1938 bis September 1939: Hermann Baranowski („Vierkant“), SS-Oberführer
  • September 1939 bis März 1940: Walter Eisfeld, SS-Sturmbannführer
  • April 1940 bis September 1942: Hans Loritz, SS-Oberführer (kommissarisch bereits ab Dezember 1939)
  • September 1942 bis 22. April 1945: Anton Kaindl, SS-Sturmbannführer”

Källa: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Sachsenhausen

Upplysningen och revolutioner

”Skulle behöva hjälp med dessa två frågor. Jag har googlat runt osv men får inte fram något riktigt svar som jag kan skriva. Can you help?

  1. Vad innebar upplysningen? Tror du att revolutionerna varit möjliga utan denna nya tankeströmning?
  1. De tre stora 1700-talsrevolutionerna, den amerikanska, den franska och den industriella lämnade alla efter sig verkningar som man kan se än i dag. Men vilken av dem tycker du har varit mest betydelsefull för oss som lever i dag? Motivera!”

”Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. ”Alla människor är kapabla att tänka själva”, menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar.”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden

Det verkar som att du ska skriva vad DU tror, fundera! Hur hade dagens samhälle sett ut om vi (alla) fortfarande hade gått i kyrkan och trott att Guds ord var lag?

När det gäller fråga två får du helt enkelt läsa om revolutionerna och fundera på vad du tycker är viktigast.

Hög- och lågkonjunktur

”Varför kan en högkonjunktur gå över i en lågkonjunktur och tvärtom? Hur påverkas statens ekonomi om räntorna i världen går upp?”

”Att konjunkturkurvan inte går snett nedåt i all oändlighet, beror på att det förekommer en viss efterfrågan även vid  lågkonjunkturer. Efter en tid har företagen sålt ut sina lager och måste börja nyproducera och nyanställa folk. Så sprider sig investeringarna som ringar på vattnet. När många företag gör på samma vis, svänger konjunkturkurvan uppåt mot en begynnande högkonjunktur (”goda tider”).” Källahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktur

”Befinner man sig i en högkonjunktur kan man alltid vänta sig en nedåtgående trend efter en tid. För ekonomin kan inte jämnt och ständigt vara på topp – till slut har vi maxat produktionen och arbetsmarknaden är fullt sysselsatt. Vi kan helt enkelt inte konsumera mer och vi känner oss ”mätta”. Det är då ”bubblan spricker” och ”flaskhalsar” kan uppstå i produktionen och ekonomin ska skymta en nedåtgående trend.” Källahttp://s2ochekonomin.wordpress.com/2009/04/28/en-hogkonjunktur-foljs-alltid-av-en-lagkonjunktur/

http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/analyser/index.htm?contentid=OID_518076_SV#Vad kännetecknar en hög- lågkonjunktur?

Indianer

”Jag ska skriva om indianer, stort projekt. Vars kan jag hitta fakta som uppfyller ca 4 sidor?”

wikipedia hittar du mycket information, dessutom finns länkar till sidor om olika indianstammar. Glöm inte att dubbelkolla faktan så den stämmer!

Vill du ha lätt fakta hittar du det här. Bra om du tycker det är jobbigt med mycket text.

Du kanske också kan skriva om nyheter som innefattar indianer. Sök då på ”indianer aftonbladet” eller någon annan tidning eller media.