Hjärtinfarkt

”Jag jobbar med en redovisning om hjärtinfarkt, där jag steg för steg ska berätta vad som händer när man får en hjärtinfarkt. Jag har förstått det mesta, men när det gäller hur en blodpropp bildas tycker jag det är svårt att hitta trovärdig information som ändå är hyfsat lättförståelig. Jag vill förklara noga men ändå så att mina klasskompisar förstår.

Som jag har förstått det uppstår sprickor i plagget och då bildas en klump koagulerat blod. Vad är plagget och vad är det som händer när det bildas sprickor? När får man dessa sprickor?”

.Jag vet inte vilken nivå du studerar på, läser du till sjuksköterska eller går du i högstadiet? 1177.se (http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/) har lättläst och korrekt fakta om det mesta inom medicin så där kan du läsa.

I stora drag handlar det om att plack (inte plagg) (http://sv.wikipedia.org/wiki/Aterosklerotiskt_plack), som är fett i kärlväggen, går sönder (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtinfarkt). När någonting går sönder kommer ju trombocyter (blodplättar) och kletar ihop sig och lägger sig på skadan. Det gör att kärlet blir trängre vilket i sin tur ökar risken för exempelvis hjärtinfarkt.

Kemiska beteckningar

Ska du lära dig kemiska beteckningar? Om du associerar beteckningen till ämnet är det lättare att komma ihåg och du vet dessutom att du har rätt om du blandar ihop flera olika beteckningar. Här är en lista på mina associationer, lämna gärna era i kommentarsfältet!

Kväve – N = NNNnnnnnn (första bokstaven i ”nej”) är det enda man hinner säga innan man dör om man kvävs.

Bly – Pb = I puberteten känner man sig blytung.

Järn – Fe = Man vill järna (gärna) ha en fe.

Räkna ut skala

Ett hus är 5 cm långt på en bild, hur långt är det i verkligheten i skala 1:100?

En lekplats är 200 meter lång, hur stor är den på en ritning i skala 200:1?

1:an är verkligheten. Om det andra talet står efter kolontecknet betyder det att något (huset) är förminskat. Tvärt om är naturligtvis tvärt om.

5 cm * 100 (skalan) = 500 cm (i verkligheten)

200 m / 200 (skalan) = 1 m (på ritningen)

Global uppvärmning

”Jag har fått en uppgift på naturkunskapen om global uppvärmning. Vet du vad det är? Hur det händer? Finns det någon lösning? Etc. … NO är inte min bästa sida ”

Global uppvärmning handlar om genomsnittstemperaturen på jorden. Under 1900-talet har den stigit, det har blivit varmare, med nästan 1 grad. Det kanske inte låter så mycket men du kanske vet hur liten temperaturförändring det behövs för att vi ska få feber. Vissa tror dock att det inte alls är farligt och att det inte beror på människans påverkan medan andra tror att jorden kommer svämma över på grund av att isarna smälter. Som du kanske vet håller Venedig och delar av Nederländerna på att svämma över. En lösning är förmodligen att minska utsläppen och att äta mindre kött.

Hållbar utveckling

”På en NO-läxa måste jag skriva om Hållbar utveckling. Det är jättesvårt och jag hittar ingen bra fakta någonstans, det jag kan har jag skrivit men det det är mindre än en halv sida. Kan du hjälpa mig?”

Jag har skrivit om hållbar utveckling förut och kanske kan du få inspiration av det inlägget. http://funderingforklaring.spotlife.se/2012/05/16/hallbar-utveckling/

Annars kanske du kan skriva om hållbar utveckling i staden där du bor eller inom ett visst företag.

Järnsulfid

”Jag har en fråga. Bildas järnsulfid om man upphettar blandningen eller vadå? Det är så jag förstår det. Min laboration gick ut på att separera sand, salt, järn och svavel från varandra. Har det något med järnsulfid att göra? Jag har skrivit en labbrapport och tänkte lägga till järnsulfid, men vet inte riktigt…”

Jag kan inte svaret och behöver hjälp av er läsare!

Surt regn

”Hej kan någon förklara vad surt regn är i mellanstadienivå. Det var någonting med avgaser och så… Tacksam för svar

En glömsk sjätteklassare:-)”

sur nederbörd, regn eller snö med lägre pH-värde än det naturliga.” Källa: http://www.ne.se/sur-nederb%C3%B6rd

”Surt regn har ett pH-värde under det normala, (omkring 5,6), och beror främst på utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider, eller NOx, till atmosfären. Dessa reagerar med vatten i molnen och bildar syror. Syrorna kan transporteras långa sträckor med molnen tills de faller som nederbörd.

Orsakerna till surt regn är såväl naturliga, till exempel vulkaner och skogsbränder, som orsakade av mänskliga aktiviteter, till exempel kraftproduktion, industrier och transporter.” Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Surt_regn

Krut

”Jag arbetar om krut och skriver en uppsats. Jag har frågeställningar men jag hittar ingenstans om hur det har påverkat vår historia och vad som är positivt med krut. Har verkligen sökt runt på internet men inte hittat något. Och ”Vad har det för olika användningsområden?””

”Det finns i olika former för en mängd olika ändamål.” ”Vid den betydligt långsammare deflagrationsprocessen hos krut drar man i stället nytta av den dramatiska tryck- och temperaturhöjningen som uppstår vid deflagrationen, för att indirekt åstadkomma en explosion genom inneslutning eller för att driva iväg en projektil/raket.” Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Krut

 ”Svartkrutet var också det första sprängämnet och innebar en betydande drivkraft för utveckling av gruvor (metallurgin), väg- och kanalbyggen, fördjupning av farleder mm.” Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svartkrut

”Krut används främst till framdrivning av projektiler och raketer, och allt mera sällan för sprängning.” Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Krut

Tobak

”Kommer ha ett arbete om tobak, en egen fördjupning. Vad finns det man borde ta med i arbetet?. I NO och SO. Det kan vara både och. Hittar dock inte riktigt bra sidor. Så vad borde man ta med om tobak?”

Förslag på saker du kan ta upp.

Hur många röker/snusar i Sverige/världen? Vad innehåller det? Biverkningar av rökning/snusning? Kostnader för samhället? Får ungdomar tillräckligt med information i skolan? Bör det förbjudas? Vad skulle hända då? Tycker barn/ungdomar att rökning är coolt? Vad tycker städare om snus i skolorna?

Glöm inte att tänka utanför boxen!

Här kan du hitta information. Var inte rädd för att ringa eller maila och fråga om du undrar något! http://www.nonsmoking.se/. Kanske kan du gå till en skola och be att få ställa frågor till eleverna.