Materialistisk historiesyn

”Jag går i gymnasiet och vi ska nu välja att skriva en historia avgränsad till ett enda perspektiv, struktur eller aktör. Kommer dock inte på något, kan du ge mig exempel och förklara lite mer? Och vad är en materialistisk historiesyn?”

Jag tycker du ska börja baklänges och välja någon historisk händelse eller person och sedan börja fundera på om det är ett struktur- eller aktörsperspektiv. På så vis kan du välja ett ämne du är intresserad av och du blir inte lika låst.

Med en materialistisk historiesyn menas att ”…man ser ekonomiska och sociala förhållanden som avgörande för historiens utveckling.” Exempelvis anses med en sådan historiesyn att ”…det var ekonomiska och sociala faktorer som var avgörande för andra världskrigets utbrott.”. Fattigdom gjorde det lätt för Hitler att få folket med sig när han pekade ut exempelvis judar som orsaken till misären.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Historiesyn

Upplysningen och revolutioner

”Skulle behöva hjälp med dessa två frågor. Jag har googlat runt osv men får inte fram något riktigt svar som jag kan skriva. Can you help?

  1. Vad innebar upplysningen? Tror du att revolutionerna varit möjliga utan denna nya tankeströmning?
  1. De tre stora 1700-talsrevolutionerna, den amerikanska, den franska och den industriella lämnade alla efter sig verkningar som man kan se än i dag. Men vilken av dem tycker du har varit mest betydelsefull för oss som lever i dag? Motivera!”

”Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. ”Alla människor är kapabla att tänka själva”, menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar.”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden

Det verkar som att du ska skriva vad DU tror, fundera! Hur hade dagens samhälle sett ut om vi (alla) fortfarande hade gått i kyrkan och trott att Guds ord var lag?

När det gäller fråga två får du helt enkelt läsa om revolutionerna och fundera på vad du tycker är viktigast.

Viktor Rydberg

”Var Viktor Rydberg en romantisk författare?”

Bomber

”Vet du om det finns nån bombning som liknar blitzen i London eller någon bombning av en stad som inte hände under andra världskriget?”

Det finns ju, tyvärr, mängder av bombningar av städer i mellanöstern. De flesta nutida bomberna är ju dock målinriktade och det kanske inte är sådana du söker.

Någon läsare som är bra på historia och känner till någon bombning?

Perspektiv

”Jag ska skriva om en av världens konflikter idag och jag behöver lära mig skillnaden på aktör-/strukturperspektiv. Sen förstår jag inte vad som är skillnaden mellan en idealistisk historiesyn och ett aktörsperspektiv, båda ser ju på aktörers handlingar som drivande i historien. Kortfattat, vad skiljer perspektiven från synerna och vad skiljer perspektiv från syner?”

”Aktörsperspektivet kan man säga är ett synsätt där politiker, domstolar, enskilda individer o.s.v. har en möjlighet att påverka omvärlden. Ett sådant synsätt kan representera ett modernt demokratiskt samhälle där dialog och växelspel dem emellan skapar nya normer, idéer och värderingar. Det andra perspektivet i denna teori är att stora samhällsmönster ändrar omvärlden. Ekonomiska system, nya tekniker, klassammansättningar är typer av strukturer där förändringar sker på grund av förändringar där aktörer inte har någon möjlighet att påverka händelseförloppet.”


Källa: http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25897/1/gupea_2077_25897_1.pdf

Jag förstår inte heller vad skillnaden mellan aktörsperspektiv och idealistisk historiesyn är, de verkar väldigt likaFinns det någon läsare som vet?