Kunskap

Jag håller på med en uppgift inom filosofin. ”Beskriv den klassiska definitionen av kunskap.” Jag har försökt läsa lite om det och det jag hittat är:

 ”En traditionell uppfattning säger att kunskap är sann, rättfärdigad tro. Att en person P vet A (har kunskap att A är fallet), betyder således att:
 A är sann
 P anser att A är sann
 P har goda skäl för att hålla A för sann

Men jag förstår inte riktigt vad som menas med det och jag vill kunna förstå det jag skriver.”

Om du byter ut P och A blir det lättare att förstå. Exempelvis

Kim vet att isbjörnar är vita.

Det är sant att isbjörnar är vita.

Kim anser att det är sant att isbjörnar är vita.

Kim har goda skäl till att hålla isbjörnar är vita som en sanning.