Jordkonst, Konceptkonst och Installationer

”Jag behöver hjälp med att hitta fakta om jordkonst, konceptkonst och installationer”

Jordkonst

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordkonst

http://www.ne.se/earth-art

http://www.ne.se/land-art

Konceptkonst

http://www.ne.se/konceptkonst

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konceptkonst

Installationer

http://www.ne.se/installation/212125

http://sv.wikipedia.org/wiki/Installation_(konst)

Sök också på bilder för att förstå bättre.