Hassela Gotland

Alla har inte samma förutsättningar för att lyckas i livet. I Sverige kan (måste) alla gå i skolan och för att det ska gå bra finns bland annat jag som kan hjälpa, även de som inte får någon hjälp hemifrån. För de som har det jobbigt eller som kanske inte ens har något ”riktigt” hem finns det andra som kan hjälpa till för att de ska ha det lite bättre. Hassela Gotland bedriver sedan många år en verksamhet som hjälper socialt utsatta ungdomar så att de ska kunna utveckla sina begåvningar och talanger. Ungdomar och vuxna bor och arbetar tillsammans och för ungdomarna finns bland annat lärlingsutbildningar vilket förenklar för dem att komma in i arbetslivet.

http://hasselagotland.se/ är adressen till Hassela Gotland och där går det att läsa mer om verksamheten och hitta information om hur en ansökan går till. Organisationen håller mestadels till på vackra Gotland och i köket serveras ekologisk och närodlad mat som lagas av ungdomarna. Jag önskar att det fanns fler som brydde sig om socialt utsatta ungdomar och orkade arbeta för dem, trots att det inte ger några miljoner. Drömmen vore att politikerna skulle förstå hur mycket det skulle ge samhället att bry sig om de som inte följer normen.

Räkna ut skala

Ett hus är 5 cm långt på en bild, hur långt är det i verkligheten i skala 1:100?

En lekplats är 200 meter lång, hur stor är den på en ritning i skala 200:1?

1:an är verkligheten. Om det andra talet står efter kolontecknet betyder det att något (huset) är förminskat. Tvärt om är naturligtvis tvärt om.

5 cm * 100 (skalan) = 500 cm (i verkligheten)

200 m / 200 (skalan) = 1 m (på ritningen)