Surt regn

”Hej kan någon förklara vad surt regn är i mellanstadienivå. Det var någonting med avgaser och så… Tacksam för svar

En glömsk sjätteklassare:-)”

sur nederbörd, regn eller snö med lägre pH-värde än det naturliga.” Källa: http://www.ne.se/sur-nederb%C3%B6rd

”Surt regn har ett pH-värde under det normala, (omkring 5,6), och beror främst på utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider, eller NOx, till atmosfären. Dessa reagerar med vatten i molnen och bildar syror. Syrorna kan transporteras långa sträckor med molnen tills de faller som nederbörd.

Orsakerna till surt regn är såväl naturliga, till exempel vulkaner och skogsbränder, som orsakade av mänskliga aktiviteter, till exempel kraftproduktion, industrier och transporter.” Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Surt_regn

Kasuistisk lag

”Vad är en kasuistisk lag? Har googlat hur mycket som helst men allt är så osammanhängande, kan inte formulera en enda mening med informationen från wikipedia osv..”

”…som innehåller en sammanfattning av regler för det sedliga handlandet i enskilda (tvistiga) fall.” Källa: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/117/41.html

Förr i tiden skrev man kasuitiska lagar, alltså en lag som beskrev ett speciellt fall. Det är inte så effektivt eftersom exakt samma brott inte inträffar så ofta så man fick skriva om lagarna efter nästan varje brott. Exempelvis kunde en lag vara ”det är förbjuder att stjäla sin grannes hund om den står bunden vid brevlådan”. Det händer ju inte så ofta och därför används inte sådana lagar längre. Istället skriver man kanske ”Det är förbjudet att stjäla”.

Tyskt uttal

”Jag har just börjat studera tyska och jag har i läxa att lära mig några glosor. Jag minns dock inte hur man skulle uttala  vissa ord, kan du hjälpa mig? Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.”

o uttalas å. Frohe = Fråe.

w uttalas v, ei uttalas aj, ch efter bokstäverna a, o eller u uttalas ungefär som man säger chans i södra Sverige. Weihnachten = vajnachten.

u uttalas o, d i slutet av ord uttalas t. Und = ont.

Ein = ajn.

Gutes = gotes.

eu uttalas ojj. Neues = nojjes.

Jahr uttalas som a i arbete fast lite längre eftersom det är ett h efter. Jaar. Inte jar som i jag.