Hög- och lågkonjunktur

”Varför kan en högkonjunktur gå över i en lågkonjunktur och tvärtom? Hur påverkas statens ekonomi om räntorna i världen går upp?”

”Att konjunkturkurvan inte går snett nedåt i all oändlighet, beror på att det förekommer en viss efterfrågan även vid  lågkonjunkturer. Efter en tid har företagen sålt ut sina lager och måste börja nyproducera och nyanställa folk. Så sprider sig investeringarna som ringar på vattnet. När många företag gör på samma vis, svänger konjunkturkurvan uppåt mot en begynnande högkonjunktur (”goda tider”).” Källahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Konjunktur

”Befinner man sig i en högkonjunktur kan man alltid vänta sig en nedåtgående trend efter en tid. För ekonomin kan inte jämnt och ständigt vara på topp – till slut har vi maxat produktionen och arbetsmarknaden är fullt sysselsatt. Vi kan helt enkelt inte konsumera mer och vi känner oss ”mätta”. Det är då ”bubblan spricker” och ”flaskhalsar” kan uppstå i produktionen och ekonomin ska skymta en nedåtgående trend.” Källahttp://s2ochekonomin.wordpress.com/2009/04/28/en-hogkonjunktur-foljs-alltid-av-en-lagkonjunktur/

http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/analyser/index.htm?contentid=OID_518076_SV#Vad kännetecknar en hög- lågkonjunktur?