Hur skiljer sig vardagslivet för en buddhist och en hindu?

”Hur skiljer sig vardagslivet för en buddhist och en hindu? Finns det några andra stora skillnader?”

Buddhismen har Buddha, ingen gud, medan hinduismen har flera hundra gudar.

”Mycket av meditationsteknikerna och den filosofiska grunden är desamma. Den stora skillnaden är att det enligt buddhismen inte finns någon skapande, allsmäktig Gud. Enligt buddhismen skapar vi själva världen genom våra handlingar (karma), det som sker är inte resultatet av Guds vilja, utan av hur vi själva agerar.

Buddhismen förnekar också existensen av en oberoende, oföränderlig själ, utan menar att allting uppstår ur orsaker och villkor.” Källa: http://buddhist.se/smf/index.php?topic=1513.0

Krut

”Jag arbetar om krut och skriver en uppsats. Jag har frågeställningar men jag hittar ingenstans om hur det har påverkat vår historia och vad som är positivt med krut. Har verkligen sökt runt på internet men inte hittat något. Och ”Vad har det för olika användningsområden?””

”Det finns i olika former för en mängd olika ändamål.” ”Vid den betydligt långsammare deflagrationsprocessen hos krut drar man i stället nytta av den dramatiska tryck- och temperaturhöjningen som uppstår vid deflagrationen, för att indirekt åstadkomma en explosion genom inneslutning eller för att driva iväg en projektil/raket.” Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Krut

 ”Svartkrutet var också det första sprängämnet och innebar en betydande drivkraft för utveckling av gruvor (metallurgin), väg- och kanalbyggen, fördjupning av farleder mm.” Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svartkrut

”Krut används främst till framdrivning av projektiler och raketer, och allt mera sällan för sprängning.” Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Krut