Högkonjunktur och lågkonjunktur

”Jag vet att det ekonomiska läget alltid pendlar mellan så kallad högkonjunktur och lågkonjunktur, vilka konflikter kan uppstå på grund av det?”

Under lågkonjunktur ökar arbetslösheten vilket på många sätt kan skapa konflikter. Under högkonjunktur stiger priserna vilket drabbar människor som inte har det så bra ställt.