Elektrolytbalans

”Vätskebalansen innefattar tre områden: Omsättning av vatten, Elektrolytbalans, Syra-basbalans. Förklara vad dessa innebär. Jag skulle behöva lite hjälp med att förstå elektrolytbalansen. ”

elektrolytbalans, kroppens tillstånd med hänsyn till intag och förluster av salter (elektrolyter). Begreppet används främst inom sjukvården men även inom djur- och växtfysiologin. Elektrolytbalans har ett nära samband med kroppens syra-basbalans och med omsättningen av vatten (vattenbalansen). Normalt tillförs kroppen elektrolyter med föda och dryck. Förlusterna sker med urin, avföring”

Källa: http://www.ne.se/elektrolytbalans

Filosofer

”Jag ska skriva om en filosof på naturkunskapen. Vem ska jag skriva om och vad bör jag ta upp i den?”

Här har du en lista på kända filosofer.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosof

Börja med att ta upp fakta om personen, när/var/hur levde den, vilket ämne var personen filosof inom. Skriv sedan om kopplingar till nutiden, det kan vara intressant. Kanske hittar du något roligt/intressant om personen. Leta efter bilder så får du en bättre bild av personen. Glöm inte att tänka utanför boxen!

BNP och planekonomi

”Jag skulle vara jättetacksam om du hjälpte mig med BNP. Jag måste komma med något positivit med BNP och jag har inte hittat något positivt med det. Jag ska även lägga till något alternativt begrepp till BNP som tar upp andra punkter än vad BNP gör.

Jag har en till fråga, vad är planekonomi?”

”Fördelen med BNP är att det är ett enkelt mått som gör exakt vad det ska. Det svarar på frågan om vilket värdet på de varor och tjänster som under ett år produceras i landet. Inget mer, inget mindre.

Med mått som HDI kommer en väldigt massa politik in i bilden. Det ska vägas och viktas. Exempelvis hur ställer man barnadödlighet mot läskunnighet?”

Källa: https://www.flashback.org/t687887

”Och t.ex HDI ( Human Developement Index)
Istället för materiellt tillstånd (som BNP Då) så fokuserar det mer på livslängd , utbildningnivå etc.”

Källa: http://www.hamsterpaj.net/diskussionsforum/samhaelle_debatt/politik/att_maeta_vaelfaerd_2/sida_1.php

”En planekonomi är en ekonomi där alla viktiga val i en ekonomi tas centralt av staten eller en administration inom staten. I en planekonomi bestäms vad som skall produceras i landet, hur det skall produceras och hur produktionsresultatet skall fördelas av staten. En planekonomi är motsatsen till en marknadsekonomi. En planekonomi är mer stel jämfört med en marknadsekonomi och en planekonomi innebär att konkurrensen är begränsad. Med bristande konkurrens uteblir förbättringar i produktion, förbättringar av produkter och prissänkningar.”

Källa: http://www.aktiesite.se/Makroteori/planekonomi.htm

”Från slutet av 1980-talet inleddes bolagiseringarna av de affärsdrivande verken, såsom Statens järnvägar (SJ), Posten och Televerket (Telia). Det senare företaget privatiserades (med staten kvar som storägare) och börsnoterades 2000. Två år senare fusionerades det med dess finska motsvarighet Sonera (Telia Sonera AB). 2008 avtalade även de svenska och danska statligt ägda postbolagen om samgående, och samma år privatiserades den borgerliga regeringen det statliga bolaget Vin & Sprit AB.

Från och med 1990-talet har ett flertal tidigare monopolmarknader öppnats upp; tåg- och flygtrafikmonopolet, brevmonopolet, radio- och TV-monopolet.”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Planekonomi

 

Filmeffekter i Hitta Nemo.

”Jag undrar om du vet vad det finns för filmeffekter i filmen Hitta Nemo, ganska svårt att se när man kollar filmen, jag HAR sett filmen.”

Jag har inte sett filmen på flera år så jag frågar er läsare. Någon som vet?

Feminism, fascism och nazism

”Tack för dina svar, hjälper mig asmycket! Vad det är för skillnad mellan liberalfeminism och radikalfeminism? Samt skillnaden mellan fascism och nazism?”

Radikalfeminism är en gren inom feminismen vars huvudsakliga tes är att kvinnors underordnade ställning i samhället beror på att vi lever i ett patriarkat. Patriarkatet, som också ibland omnämns ”könsmaktsordningen” ses här som den mest grundläggande strukturen i samhället, något som skär över ålders- klass- och etnicitetsgränser. ”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Radikalfeminism

”Liberalerna trodde på alla människors lika värde och därför samma demokratiska rättigheter.”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalfeminism

Det verkar som att Fascismen utgår från staten medan nazismen utgår från rasen. Exempelvis fascister i Sverige ”gillar” bara svenskar medan nazister i Sverige bara ”gillar” vita.

 

Katolska kyrkan

”Jag ska skriva om katolska kyrkan, var kan jag hitta rätt fakta?”

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/2/1/

romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve). Den anser sig vara identisk med den kyrka som Jesus grundade genom Petrus (Matteusevangeliet 16:13–19); dess enhet är garanterad genom påven som Petrus efterträdare. Historiskt sett är den en vidareutveckling av den västromerska rikskyrkan med Rom som centrum. Vid medeltidens slut omfattade den hela Västeuropa (se kristendom, Historia). Påven kom att stå i ett spänningsfyllt förhållande till kunga- och kejsarmakten, som tog sig uttryck ibland i ömsesidig välvilja (t.ex. upprättandet av Kyrkostaten år 756), ibland i skarpa konflikter (jämför investiturstriden).

Källa: http://www.ne.se/romersk-katolska-kyrkan

 

 

Engelska

”Jag ska redovisa i engelska men behöver hjälp med min text så att det blir korrekt engelska, google translate är ju inget att lita på.

Im going to tell you about a person I admire, my sister. I chosed chose to write about her because she is a very important person for me. She always helps if she can, she’s very degeneres menar du generous? to everybody and a very strong person. She has always been there for me and i know that i can count on her.

She was born in April, 1990 so she is 20 years old today.

When she graduated 9th class grade she went to a boarding school in Finland so that’s why she went in school with the younger students. She went the nursingline in high school and graduated in June 2009.

After highschool, she moved to Norway. She have has been working there for one year at a restaurant in at the airport in Oslo.

When she’s not at her work, she likes to travel, right now she is in Australia with my other sister. She also likes to have fun, party with her friends, shopping and be in the gym.

Everybody thinks that she is a typical girl that don’t want dirt under her nails – they are wrong.

One year ago, she went to the army. She was there a couple of months, and after she been there – the army management wanted her back this year for coaching the other students. She did impress the hold menar du whole? management – when i tell somebody that she was in the army they dont believe me.”

Som vanligt tänker jag inte rätta hela din text för det är ju dina kunskaper du ska få betyg i, inte mina. All din text finns kvar, det jag har lagt till är fetare.

Tänk på att i tredje person singular har verb ett -s i slutet.  Exempel, he workS She sayS, it haS. Exempel från din text. ” She always help”, det ska vara She always helps.

Jag heter I, inte i. Stor bokstav. Om du ska redovisa muntligt och inte behöver länmna in ditt arbete kan du såklart strunta i den här punkten.

En video

Eftersom det mestadels är skolelever som läser den här bloggen så postar jag den här videon. Kenza visade den i sin blogg och jag tycker alla borde se den. Var snälla, det kommer alltid att löna sig!