Återfödelse

”Vad skiljer buddhismens återfödelse i jämförelse med hinduismens?”

”En viktig likhet mellan hinduismen och buddhismen är tron på återfödelse. Fast det finns skillnader. Både hinduismen och buddhismen anser att en människa under sitt liv samlar på sig så kallad karma, god karma genom goda handlingar och dålig karma genom dåliga handlingar. För att slippa återfödas i en dålig skepnad där livet blir olyckligt gäller det att leva som en god människa för att inte samla på sig dålig karma. Men en viktig skillnad mellan karman i buddhismen och hinduismen är att i hinduismen är det själen som återföds i en sämre eller bättre skepnad beroende på hur bra karma den har medan buddhismens karma fungerar på ett helt annat sätt. Buddhismen följer karmas lag och det innebär att goda handlingar under ett liv ger en god skepnad när en människa återföds och dåliga handlingar ger det motsatta. När en människa dör delas de psykiska delarna i människan upp i de beståndsdelar som de en gång skapades av. Beroende på människans karma återförenas sedan delarna i nya kombinationer som bildar en helt ny människa. Det är mer som att karman återföds och inte själen. Karman i hinduismen ger en annan väldigt viktig följd, nämligen kastsystemet som finns i bl.a. Indien. Hinduer är indelade i så kallade kaster. Man föds till en viss kast och det går absolut inte att byta kast. Anledningen är att man enligt hinduisk tro föds till en kast beroende på karman man samlat på sig i föregående liv. Den som levt dåligt och kanske varit t.ex. tjuv riskerar att födas om i en låg kast medan den som levt gott istället kan få födas in i en högre kast. Det beror alltså på en själv vilken kast man får leva sitt liv i. Därför anser många att det inte är något fel med kastsystemet trots den otroligt dåliga behandlingen lägre kaster ofta utsätts för. ”

Källa: http://www.mimersbrunn.se/Hinduism_Buddhism_13436.htm

blogstats trackingpixel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>