Återfödelse

”Vad skiljer buddhismens återfödelse i jämförelse med hinduismens?”

”En viktig likhet mellan hinduismen och buddhismen är tron på återfödelse. Fast det finns skillnader. Både hinduismen och buddhismen anser att en människa under sitt liv samlar på sig så kallad karma, god karma genom goda handlingar och dålig karma genom dåliga handlingar. För att slippa återfödas i en dålig skepnad där livet blir olyckligt gäller det att leva som en god människa för att inte samla på sig dålig karma. Men en viktig skillnad mellan karman i buddhismen och hinduismen är att i hinduismen är det själen som återföds i en sämre eller bättre skepnad beroende på hur bra karma den har medan buddhismens karma fungerar på ett helt annat sätt. Buddhismen följer karmas lag och det innebär att goda handlingar under ett liv ger en god skepnad när en människa återföds och dåliga handlingar ger det motsatta. När en människa dör delas de psykiska delarna i människan upp i de beståndsdelar som de en gång skapades av. Beroende på människans karma återförenas sedan delarna i nya kombinationer som bildar en helt ny människa. Det är mer som att karman återföds och inte själen. Karman i hinduismen ger en annan väldigt viktig följd, nämligen kastsystemet som finns i bl.a. Indien. Hinduer är indelade i så kallade kaster. Man föds till en viss kast och det går absolut inte att byta kast. Anledningen är att man enligt hinduisk tro föds till en kast beroende på karman man samlat på sig i föregående liv. Den som levt dåligt och kanske varit t.ex. tjuv riskerar att födas om i en låg kast medan den som levt gott istället kan få födas in i en högre kast. Det beror alltså på en själv vilken kast man får leva sitt liv i. Därför anser många att det inte är något fel med kastsystemet trots den otroligt dåliga behandlingen lägre kaster ofta utsätts för. ”

Källa: http://www.mimersbrunn.se/Hinduism_Buddhism_13436.htm

Etiska frågor i religionerna

”Jag undrar om du kan hjälpa mig med denna fråga:
”Ta upp några viktiga etiska frågor som ingår i religionerna.””

Jag vet inte vilka religioner du menar så därför skriver jag om kristemdomen, islam och judendomen.

Kristendom
”Centrala begrepp i den kristna etiken är de tio budorden, syndernas förlåtelse, kärleken till nästan, och församlingens gemenskap.”

Judendom
”Det judiska folket ska leva på ett sådant sätt att människor ser Gud som ett levande exempel som t ex. En förebild. För att klara denna uppgift måste judarna ha en mängd regler och lagar att följa. Grunden för lagen och läran finns i de fem Mose böckerna, Tora.”

Islam
”Islam är en religion där etiken spelar en stor och mycket viktig roll. Man kan på ett sätt säga att Islam är en slags livsstil eller ett levnadssätt. När man är muslim och troende så formas ens hela liv av religionen. Från det att en muslim vaknar på morgonen till det att han går och lägger sig, spelar religionen en stor roll, eftersom Islam lär t ex hur man skall äta, umgås, jobba, tala. Så Islam blir alltså en muslims sätt att leva då hela ens vardag fylls med etiska riktlinjer som skall följas.”

Engelska ord

”Hur säger man detta på engelska:
Praktik/Prao ?
Praktikant ?
APU/APL (=ArbetsPlatsförlagd Utbildning/ArbetsPlatsförlagt Lärande) ?”

Praktik – Practical training

Exempel: i utbildningen ingår ett års praktik (the course includes a year’s practical training.

Prao – Practical working experience

Praktikant – Trainee

APU – work-place training

APL vet jag tyvärr inte, någon läsare som vet hur man säger arbetsplatsförlagt lärande på engelska?