Aktörs- och strukturperspektiv

”Jag behöver hjälp med Historia A. Förklara gärna för mig vad Aktörs- och strukturperspektiv är.”

”Inom historieämnet studeras både aktörer och strukturer, då aktörer här rör sig om antingen individuella personer eller kollektiv. Man brukar tala om ett aktörs- respektive strukturperspektiv, och man ställer sig frågan om den ena tenderar att dominera över den andra under ett visst historiskt skeende. Är det aktörer (enskilda eller kollektiva individer) som har makten över historiens utvecklingsgång, eller är det snarare så att det är strukturerna (maktapparaten, institutionerna, tekniken osv.) som styr över den historiska utvecklingen? Det kan emellanåt vara så att den ena eller den andra har ett visst övertag under en viss tid, men det kan även röra sig om en kombination av de båda. Ett bra exempel på ett aktörsperspektiv är våra handlingskraftiga kungar, som genom sina starka personligheter lyckades utvidga sin makt på bekostnad av andra grupper i samhället, i synnerhet adeln. Ett annat bra exempel på strukturperspektiv utgör våra samhälleliga institutioner som, när väl på plats, kan vara svåra att förändra eller rucka på.”

blogstats trackingpixel

10 reaktion på “Aktörs- och strukturperspektiv

  • Tack för svar på frågan om begreppen aktörsperspektiv och strukturperspektiv i historiekursen. Fick lite mer klarhet än jag hade innan då läroboken inte gav någon vidare hjälp.

 1. Hur skulle du förklara majoritetsregering enkelt och ganska kortfattat. Har stannat upp vet inte rikgtigt hur jag ska förklara begreppet.

 2. så vad är det som styr och driver historian ? om vi tex tar columbus som exempel var det så att amerika upptäcktes pga aktörperspektiv eller struktur??

 3. Förklara vad som menas med ”determinism”.

  2. Varför anses det finnas en stor risk för determinism vid ett ensidigt användande av strukturperspektivet
  Vad menas med ”utlösande faktorer”?
  6. Vad menas med ”bakomliggande faktorer”?

  A. Kim läser Historia 2. Låtsas att du och Kim ska diskutera vad som menas med begreppen ”förklaringsnivå” och ”förklaringshierarki”.

  Kim börjar att prata i er diskussion. Du ser här nedanför vad Kim säger om de två begeppen. Kim har tänkt lite fel. Din uppgift är därför att svara på det Kim säger och förklara varför Kim har fel.

  Kim resonerar kring begreppet ”förklaringsnivå”:

  ”En förklaringsnivå handlar om vilken nivå i samhället som ska analyseras. Till exempel blir det en låg nivå när händelsen berättas från de fattigas synvinkel. Då blir det alltså en hög nivå på förklaringen när händelsen berättas från hur överklassen påverkades av händelsen.”

  7B. Kim resonerar kring begreppet ”förklaringshierarki”:

  ”En förklaringshierarki, det är ju när man ställer upp en hierarki av förklaringar. Alltså att först ska man förklara händelsen från ett strukturperspektiv. Sedan förklarar man händelsen utifrån ett aktörsperspektiv. Strukturen är alltså först och är alltid den viktigaste, det är därför man alltid ska börja med strukturen.

  Sedan, när man har förklarat utifrån struktur och aktör, då går man vidare och förklarar varför aktören gjorde som hen gjorde.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>