Kolla i arkivet!

Jag får ofta frågor om saker jag redan skrivit om. Om jag inte svarar på just din fråga beror det alldeles säkert på det. Vissa lämnar tyvärr ingen mail- eller bloggadress och då kan jag inte berätta för er att jag redan har skrivit om det och ni tror att jag struntar i er.

Aktörs- och strukturperspektiv

”Jag behöver hjälp med Historia A. Förklara gärna för mig vad Aktörs- och strukturperspektiv är.”

”Inom historieämnet studeras både aktörer och strukturer, då aktörer här rör sig om antingen individuella personer eller kollektiv. Man brukar tala om ett aktörs- respektive strukturperspektiv, och man ställer sig frågan om den ena tenderar att dominera över den andra under ett visst historiskt skeende. Är det aktörer (enskilda eller kollektiva individer) som har makten över historiens utvecklingsgång, eller är det snarare så att det är strukturerna (maktapparaten, institutionerna, tekniken osv.) som styr över den historiska utvecklingen? Det kan emellanåt vara så att den ena eller den andra har ett visst övertag under en viss tid, men det kan även röra sig om en kombination av de båda. Ett bra exempel på ett aktörsperspektiv är våra handlingskraftiga kungar, som genom sina starka personligheter lyckades utvidga sin makt på bekostnad av andra grupper i samhället, i synnerhet adeln. Ett annat bra exempel på strukturperspektiv utgör våra samhälleliga institutioner som, när väl på plats, kan vara svåra att förändra eller rucka på.”

Islam och judendom

”Jag ska jämföra judendom och islam och har prov på det. Vad är viktigast att jämföra? (Det är ett SO-arbete) Gärna jämföra med kristendomen också.”

Största skillnaden mellan Islam och de andra är vem profeten är. Muslimer vet ju att Muhammed är profeten medan kristna och judar vet att det är Jesus.

Likheterna är i stora drag att allt handlar om kärlek. Man ska inte döma andra och så vidare. Tyvärr går det många gånger överstyr inom alla religioner och man börjar älska sin gud mer än sin familj.

Har har du två länkar där du kan läsa mer.

Är du muslim, kristen eller jude? Snälla berätta mer!

Trafficking

”På måndag börjar projektveckor på min skola. Det innebär att vi inte har några lektioner alls utan enbart arbetar med vårat projekt fram till jul. Min grupp ska skriva om trafficking. Har du tips på pålitliga och inspirerade engelska källor/artiklar om det ämnet som vi kan använda? (Projektet ska nämligen skrivas på engelska)

Bästa hälsningar en årskurs 1:are på gymnasiet”

Jag har tyvärr ingen källa i bakfickan utan länkar till några jag hittat. De är på svenska men kanske kan de hjälpa dig ändå, man kan ju alltid översätta. Finns det någon läsare som vet bra sidor?


Fattiga och rika

”Måste börja med och säga tack för en underbar blogg som hjälpt mig mycket. Jag behöver hjälp med att analysera skillnaden mellan rika och fattiga i världen idag och vilka konsekvenser det ger. Jag har sökt runt lite på google och hittat träffar men ingen som riktigt passar.”

Jag hittar inte heller någon optimal sida men jag länkar till några sidor och hoppas att någon av dem kan hjälpa dig! Finns det någon läsare som vet någon sida? Konsekvenserna kan du kanske fundera ut själv i viss mån.

”En omfattande samhällsvetenskaplig forskning har funnit negativa effekter av stor ojämlikhet i inkomster, förmögenhet och utbildning, liksom ett antal positiva effekter.”

De och dem

”Jag undrar om du kan förklara när man ska använda de eller dem, jag har jättesvårt och blandar alltid ihop!”

Det är det många som gör! Det är ganska enkelt om man tänker efter.

De används när det är just den gruppen av personer som man syftar på. Exempelvis de spelar fotboll.

Dem används när personerna är ett objekt. Exempelvis Jag tittar på dem. Meningen handlar ju om mig, det är ju jag som tittar, och dem är bara ett objekt i meningen.

I vissa fall kan det kännas svårt att veta vilket det ska vara men då får man tänka efter en extra gång eller helt enkelt skriva dom, det ser mycket bättre ut än att skriva fel.

Aktiederivat

”Vad är ett aktiederivat?”

”Aktiederivat kan användas i många syften, exempelvis
till att öka eller minska exponeringen i en enskild aktie/
aktiemarknad eller som ett portföljskydd. Aktiederivat
används oftast som ett komplement till en befintlig
aktieportfölj.”

Aktiederivat kan användas i många syften, exempelvis
till att öka eller minska exponeringen i en enskild aktie/
aktiemarknad eller som ett portföljskydd. Aktiederivat
används oftast som ett komplement till en befintlig
aktieportfölj.

Palestina-Israel konflikten

”Kan du göra ett inlägg om hur man redovisar på bästa sätt? Hur man ordnar ett bra redovisnings upplägg? Jag ska redovisa om Palestina-Israel konflikten, men det finns så mycket att hämta och jag vet inte riktigt vilket jag ska prioritera. Vad ska jag ta med för att lära klassen och samtidigt inte tråka ut dem? Och så vidare..”

Årtal och annat som man bara rabblar upp tråkar ut de flesta. Försök istället att hitta spännande fakta eller fakta som berör. Leta efter intervjuer med drabbade civila och skriv om enstaka personer istället för att nämna människorna som en klump. 100 000 dödade är inte lika intressant som en berättelse om ett barn som såg sin mamma dödas av en bomb, eller hur?!

När du redovisar kan du för din egen skull använda dig av en mind map, då håller du enkelt koll på var i redovisningen du befinner dig.

Börja med en spännande inledning så att de känner att det ska bli spännande att lyssna. Prata också fritt och stå inte med näsan i papperet.