Ondska

”Hjälp mig förklara ondska, synonymer och vad det betyder och säger. Meningen. Har alla ondska och är det en känsla, egenskap osv?”

ondska elakhetillvilja, gemenhet, skurkaktighet; orättfärdighet, uselhet, syndighet, syndafördärv, ogudaktighetomoraldålighet
(motsatsord: godhet)

Jag tror det här är en uppgift då du ska fundera själv, det finns nog inga rätt och fel. Tror du att människor föds onda? Kan de aldrig ändra sig? Kan en snäll person bli ond om den utsätts för något hemskt?

There is eller it is?

”Jag förstår inte Engelskans motsvarighet till svenskans ”det”, exempelvis There is eller there are, it is. Hur vet man när det är läge att använda vilket. Det blir alltid fel. Vet du någon regel som skulle vara bra att kunna?”

There is or There are? 1

RULES:
1. Use there IS for singular nouns (one item). 
2. Use there IS for non-count items(group nouns). 
3. Use there ARE for many items (plural nouns).
There is a spider on the wall. 
There is milk on the floor. 
There are pencils on my desk.


It and there are used as subjects when there is no natural subject in a sentence.”

Här står reglerna, dock på engelska.

Storbritannien

”JAG BEHÖVER HJÄLP MED UNITED KINGDOM.

JAG MÅSTE SKRIVA OM HISTORA OM ALLA DE FYRA LÄNDERNA. ENGLAND, SKOTTLAND, WALES OCH NORTHERN IRELAND.”


Jag föreslår att du börjar med att söka fakta. Här kan du läsa!


”För Storbritanniens tidigare historia se under EnglandIrland (ön),Skottland och Wales.”


Lära av historien

”Ämnet är historia och handlar om första världskriget och mellankrigstiden.

”Det här arbetsområdet handlar till stor del om orsakerna till och följderna av första världskriget och den ekonomiska depressionen på 1930-talet.

Är det ett onödigt arbetsområde eller kan vi lära av historien?

Utgå från ett av arbetsområdena ovan (orsaker och följder av första världskriget eller orsaker till och förljder av den ekonomiska depressionen). Diskutera skriftligt om det finns några paralleller med tiden vi lever i nu, i världen eller Europa. Ge exempel på hur du menar och tänker (så visar att du har en omvärldsuppfattning). Reflektera också över eventuella konsekvenser förstås.

(Max två sidor handskrivet eller en sida datorskrivet strl 10-12, Times New Roman).”

Har du några idéer på vad jag kan skriva för att få det så sammanfattat som möjligt. Det känns som att man antingen inte fattar, eller så blir det för mycket.”

Jag skulle nog inrikta mig mot några mindre orsaker och konsekvenser och gå in djupare på dem. På så sätt känns det inte ytligt och ihop-slängt men samtidigt som att du har koll på historien. Skriv ytligt om de mindre viktiga, enligt dig, sakerna. Välj det ämne du tycker känns roligast så det känns spännande att söka fakta. Hoppas du har fått någon hjälp. Någon läsare kanske sitter på intressant fakta?

Citationstecken

”Du verkar vara bra på svenska, om man avlutar en mening med ” ska punkten vara efter eller innan ”?
Tex -”Jag gick därifrån.”
eller -”jag gick därifrån”.

Citationstecken (”) ska innesluta det de syftar på. Man kan inte säga att det ska finnas före eller efter punkten för det är olika varje gång. Exempel.

Och då sa han ”Jag vill inte”.

Här syftar jag på jag vill inte och punkten hör ju till hela meningen, inte bara till min syftning.

”Fy vilka fula grisar de har.”

Här sätter jag citationstecknen runt hela meningen, även punkten, eftersom hela meningen citeras eller vad det kan vara. Lite svårt att förklara men jag hoppas du förstår.

PPM

”Nitrithalten på kött är 150ppm. Hur många gram nitrit får 2,4kg kött högst innehålla?”

”Uttryckt i procent är 1 ppm = 0,0001 procent”

2,4 kg =2400g Jag tar bort prefixet, alltså kilo. Nu har vi det i rena gram.

0,0001*150=0,015 Kött får dock innehålla 150 ppm, därför gångrar vi det med 150.

2400*0,015=36 Nu vet vi hur mycket det får vara i 2,4 kilo kött.

Förändringfaktor

”Vore jättesnällt om du kunde hjälpa mig med matten, har prov imorgon. Förstår inte hur jag ska göra med en uppgift som denna: Bestäm den förändringsfaktor som motsvarar den procentuella förändringen?  -19%.”

”Förändringsfaktorn kan användas på följande sätt:

 

Källa: http://www.webbmatte.se/display_page.php?id=149&on_menu=797&page_id_to_fetch=2007&lang=swedish&no_cache=534873

På den här sidan finns det väldigt bra förklarat!

Dom

”Jag har ett hemprov som innebär att jag ska läsa igenom den här domen  https://lagen.nu/dom/nja/2002s270.

Och sen ska jag svara på några frågor.

Jag skulle gärna vilja ha hjälp med detta!

 


1. Vilka var tingsrättens domskäl? (i korthet)
2. Vilken blev hovrättens dom?
3. Hur blev domen och straffet i HD?”

 

1. Åtalet under punkt 1. C. J. har erkänt. —.

Åtalet är styrkt.

Åtalet under 2 punkt 1. C. J. har erkänt.

 

2. …dels bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till fängelse 5 år.

3. Straffvärdet för en vuxen person av vad C. J. har gjort sig skyldig till svarar mot fängelse i mellan sju och åtta år.

I beaktande av vad som i samband med personutredningen har framkommit om C. J:s bristande mognad och med hänsyn till att han vid brottstillfället var nyligen fyllda 20 år bör straffet bestämmas till fängelse fem år.

Domslut. HD ändrar HovR:ns dom endast på det sättet att C. J. för gärningen i TR:ns domsbilaga 2, åtalspunkten 2, första stycket, döms enligt 8 kap. 6 § BrB för grovt rån.