Idrott

”Vill ha hjälp med en idrottsläxa! Vi ska svara på massa frågor…

1) Förklara effekten på skelettet efter en längre tids träning.
2) Vad är ”superkompensation” för något när det kommer till träning?
3) Förklara intensiv- och lågintensiv träning.
4) Förklara effekten på hjärtat efter en längre tids träning.

Vi får använda oss av hemsidan: www.sjukvardsradgivningen.se men jag hittar inget på hemsidan och vi har inte gått igenom detta under lektioner.”


Jag hittar inte heller något på den hemsidan. Jag tror det bästa är att googla frågorna och påpeka för läraren att hemsidan han/hon valt inte fungerade.

Här har du en bättre hemsida. http://www.sundhalsa.se/

Demokratiskt samhälle

”Jag behöver tips på om det demokratiska samhället kan få risker om människor använder sig av civil olydnad när de inte tycker att saker är rätt. Jag ska skriva uppsats om det, så behöver all hjälp jag kan få! Det är mycket mer, men det har jag skrivit, det är bara det här jag behöver lite tips och information om!”

Om folk sitter i ett hus som ska rivas stör det ju de som ska riva huset. Dessutom kanske huset ska bli en skola och då får barnen vänta. Det kan förstöra mycket för hela samhället.

Matte A

Jag läser matte a och har verkligen svårt för att förstå såna tal:

Magnus ska på tre dagar cykla 560km. Första dagen cyklade han 3/7 av hela sträckan. Andra dagen cyklade han 5/8 av det han hade kvar. Hur långt cyklade han den tredje dagen? Svara i km.

Skulle uppskatta väldig mycket om du hade tips på hur man kan lösa liknande tal, vad man ska tänka på, osv?”

Det enklaste tycker jag är att dela upp talet i delar. Börja med första dagen, alltså 3/7 av 560km. Först måste du ta reda på hur mycket en sjundedel av 560km är. Det gör man genom att dela 560 med 7. 560/7=80 Nu vet vi hur mycken EN sjundedel är. Han cyklade dock TRE sjundedelar vilket blir 80 (=en sjundedel) * 3=240. Första dagen cyklade han 240km.

Hur mycket har han nu kvar att cykla? Jo, 560km-240km=320km.

Andra dagen ska vi räkna ut hur mycket en åttondel är av det han har kvar. Det blir 320km/8=40km. 40km är EN åttondel men han cyklade ju FEM åttondelar, alltså gångrar vi 40km med 5 och får fram 200km.
Nu har han cyklat 240km+200km=440km.

Hur mycket har han nu kvar? Jo, 560km- det han har cyklat, alltså 440km=120km

Mattetermer

”Hej, jag behöver hjälp med matten,

jag har prov imorgon och kan ingenting om sånna där konstiga ord som tex.

term-term=differens”


För att minnas vad som är vad brukar jag tänka så här.

Addition, addera, plus: Term + term = summa. Ganska lätt att komma ihåg. Dessutom är term samma som minus.

Subtraktion, minus: Term – term = differens. Differens börjar på d som i dåligt. När något är minus är det ju dåligt.

Multiplikation, gånger: Faktor*faktor=Produkt. Om man tar ett pennfack och gångrar det massa gånger får man en helt ny produkt. Kanske något för kontoret?

Division-delat: Täljare = tak, den över strecket. Nämnare = nere. Kvot = svaret, börjar på k som klart. Nu har vi delat tårtan klart.

Aritmetisk talföljd

”Hej! Jag har matteprov imorgon och kan omöjligt lösa den här uppgiften. Jag vet hur man borde göra, men jag får den aldrig rätt.

Talen a, 2a+1, a+b och 7a-b utgör i nämnd ordning efterföljande element i en aritmetisk talföljd. Bestäm a och b.
Svaret ska vara a=5 och b=12. Hur ska den lösas så jag får rätt svar?”


Har du inte lärt dig någon formel i skolan? I annat fall får du helt enkelt testa dig fram. I just den här uppgiften kan man börja med ett lågt tal, kanske 3, som a. Då får vi ut följande.

3, 7 är de första talen. Skillnaden är 4. Tal 3 är då 11 vilket gör att b=8. Sista talet blir därmed fel eftersom det ska vara 15. Det blir dock 13. Alltså är a högre än 3, men inte så mycket mer. Testa dig vidare!

Uppdaterat:
(2a+1)-a=(a+b)-(2a+1), om du bara utvecklar den kommer den bli 2a+2=b då får du ut 5 och 12, sen är det bara att sätta in i formlerna och du får följden 6.
Lite steg i räkningen så du hänger med:
första steget   2(2a+1)=2a+b == andra steget 4a+2=2a+b ==  tredje steget 2a+2=b
första: plus (2a+1) båda sidor och +a båda sidor
andra: utvecklar 2(2a+1) till 4a+2
tredje: minus 2a båda sidor, sen finns det bara en lösning, för a=5 och b=12 (dom får du nog testa fram om du inte har någon mer formel)

Parallellhandling

”Jag behöver hjälp med att skriva en novell med parallelhandlig. Jag vet inte vad den ska handla om, hur får jag till en paralellhandling? Tacksam för svar.”

Att skriva med parallellhandling i en novell kan vara svårt då det inte finns kapitel. Ofta skrivs ju parallellhandling genom att vartannat kapitel handlar om Lisa och vartannat om Olle. I en novell får du använda dig av olika stycken istället.

Kanske kan du skriva om En bloggare och en bloggläsare som till slut möts. Eller en Älg och en Björn och båda blir skjutna i slutet. Eller det klassiska, en tjej och en kille som möts och blir tillsammans i slutet. De är kära i varandra alltså. Men viktigast av allt, think outside the box!

Läslogg

”Hur skriver man en läslogg?”


”Skriv gärna ner några citat som du fäster dig vid i boken, något anmärkningsvärt, störande, intressant eller… Skriv sedan ner dina egna reflektioner, kommentarer, frågor du vill ställa eller t ex jämförelser som du vill göra. Du ska lyfta fram vad du själv tänker. Det är sedan intressant att låta andra ta del av din läslogg och kommentera din text. Tanken är att du ska upptäcka och formulera dina egna tankar och åsikter och få ett engagemang till texten. Om alla tar del av varandras refl växer kunskapen. Läsloggen ger ett stöd i inlärningen genom analys och kritiskt tänkande.”

Bli bättre på spanska

”Jag går i spanska, men hur ska jag bli bättre på språket? Alla i min grupp är jättebra utom jag.”

På lektionerna kan du sätta dig längst fram vid läraren. Då är man mer uppmärksam och förstår bättre. Häng med och gör läxorna du får. Låt inte dina kompisar störa dig.

I övrigt är det bra att lyssna på spansk musik, se spanska filmer/tv-serier, följa spanska personer på Twitter, läsa spanska bloggar och böcker och så vidare. Musik tycker jag är bra för då kan man göra andra saker samtidigt. Lyssna på samma låt om och om igen och sen när du lärt dig melodin kan du läsa texten och sjunga med. När du kan hela texten nästan utantill kommer du minnas ordföljderna, exempelvis om ett visst ord har artikeln el eller la. Du kommer också lättare höra om man säger si eller så, alltså höra vad som låter rätt. Slå också upp orden så du får ett bättre ordförråd.

Regering

”Hej. Jag behöver hjälp med lite so. Kan du förklara: majoritetsregering, enpartiregering, minoritetsregering och koalitionsregering? Det skulle räcka att du skrev bara lite av varje så det blir lätt att minnas . Tack!”

Majoritetsregering är när regeringspartiet har majoritetssöd i riksdagen.
Minoritetsregering är när de inte har det.
Koalitiosregering är när flera partier tillsammans bildar en regering”Enpartiregering är en regering bestående av ett enda politiskt parti.”

Latin

”Hej! Jag behöver lite hjälp med min latin A. Jag undrar om du kan förklara dessa formerna för mig, när använder man vilket?
Nominativ, genitiv, ackusativ och ablativ. Hade varit supersnällt!”

Tyvärr vet jag ingenting om latin personligen, känner heller ingen som kan hjälpa mig. Om det fungerar som i svenskan och tyskan kan jag dock hjälpa dig med de tre första formerna.

Nominativ är grundformen. De andra, Jag (subjekt) plockar (predikat) blommor (ackusativ) åt dig (dativ).
Genetiv är när en sak tillhör någon. Exempelvis Lisas blommor.

Finns det någon läsare som läst latin och kan hjälpa till?